اگه خونتون مجهز به دوربین مدار بسته نیست ، میتونید مواقعی که از خانه بیرون می روید از این چند ترفند ساده استفاده کنید تا کسی وارد خونه یا اتاقتون شده یا نه