کاش می شد در ورای خاطرات کودکی
چرخ گردون فلک
ساعتی زین گردش بی حاصلش
مکث می کرد و مرا
در بین خاطرات کودکی
جا می گذاشت
کاش می شد فاصله معنی نداشت
در دل ما غصه ها جایی نداشت
بی کسی ؛ چون قصه ها افسانه بود
عاشقی ؛ سهم دل دیوانه بود

 


برای مشاهده تصویر جالب دوران مدرسه روی لینک زیر کلیک کنید (کلی خنده و انرژی مثبته )

مشاهده و دریافت
حجم: 84.8 کیلوبایت