در این پست سعی دارم شما را با دو تا از ناب ترین و طنز ترین اشعار ایرج میرزا آشنا کنم
اشعار به این گونه بیان می شوند
{کارگر در زیر کار و دخترک در زیر بار, هر دو می نالند اما این کجا و ان کجا}
اما شعر دوم ایرج میرزا به این گونه بیان می شود
{عروس در حجله و جنگ جو در در کار زار, هر دو خونین اند اما این کجا و ان کجا}
منبع : نت وب دات بلاگ دات ای آر