💎روش مهم سقراط در اثبات نادانی مردم: سوال کردن 

سقراط، فیلسوف بزرگ یونان باستان، روش جالبی برای مقابله با انسان‌های نادان داشت. نایجل واربرتون در کتاب "تاریخچه‌ی کوتاهی از فلسفه" درباره‌ی سقراط می‌نویسد: 


"آنچه سقراط را خردمند ساخته بود این بود که مرتب در حال سوال کردن بود و همیشه آماده بود تا درباره‌ی عقایدش بحث کند. سقراط می‌گفت زندگی تنها در صورتی ارزش زندگی کردن دارد که درباره‌ی کاری که انجام می‌دهید فکر کنید.

یک نمونه از این سوالات، گفتگوی سقراط با شخصی درباره‌ی اخلاقیات بود. 
سقراط از او سوال کرد که آیا فریب‌کاری صفتی غیر اخلاقی است یا نه؟
 آن شخص پاسخ داد البته که غیراخلاقی است و البته این شخص کاملا مطمئن بود که عقیده‌اش درست است.
ولی سقراط سوال کرد که اگر دوست پریشان تو بخواهد خودش را بکشد و تو کارد او را بدزدی چطور؟ آیا این عملی فریب‌کارانه نیست؟ 
آیا فریب‌کاری در جهت نجات جان دوست پریشان‌تان عملی اخلاقی است یا غیر اخلاقی؟ کار خوبی است یا کار بدی است؟ بدین ترتیب بود که سقراط به آن شخص فهمانده بود که اظهار نظر کلی درباره‌ی غیر اخلاقی بودن فریب‌کاری در همه‌ی موقعیت‌ها صدق نمی‌کند، چیزی که آن شخص قبلا به آن فکر هم نکرده بود ..."