دعای پسرا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 ًیا رب

پروردگارا

خداوندا

دوس دختر عزیزم را از شر پسران:

facebook
yahoo
we chat
twitter
line
viber
instagram
tango
kakao talk
chat on
whatsapp
oovoo
badoo
coco
didi
nimbuzz
skype

و
این که مثل داداشمه
این که مثل بابامه
به این میگم عمو
این مثل داییمه
میدونی این چندسال از من کوچیکتره؟؟!!
اس ام اس فرند
آژانس فرند
عابربانک فرند
خواستگارای دروغی
عشق اولم بوده
دوست اجتماعی
دوست معمولی
جاست فرند
این که فابریکمه

و

دوس پسرای رو نیمکت ذخیره ها

و

کسبه محترم محل
خانواده محترم رجبی
دوستانی که با وسیله ایاب و ذهاب از راههای دور و نزدیک در تماس هستن
و کلیه دوستان و عزیزانی که دوس دخترم با آنها ارتباط دارد و " انکار میکند" محافظت بفرما

 

الهی آممممممممممممین

 

 

⛪منصور قیامت⛪