دوک که گویا جایی را برای به نمایش گذاشتن شیرین کاری های خود پیدا کرده بود یکباره شروع به انجام حرکات موزون عجیب و غریب کرد تا اینکه سرانجام مادرش باقی اجرا را به کندی جیسون در استودیو سپرد و برای بیرون فرستادن پسرش دست به کار شد.

این مجری که بسیار از این اتفاق متعجب شده بود مدام به پسرش می گفت عزیزم مادر در حال کار کردن است اما پسر بدون اینکه توجهی به حرفهای او داشته باشد به رقص و پایکوبی خود ادامه می داد تا اینکه سرانجام مادر موفق شد پسرش را به بیرون از استودیو هدایت کند.در ادامه تصاویری از این اتفاق غیرمنتظره را مشاهده می کنید.

حرکت غیرمنتظره پسر خانم مجری در برنامه زنده+تصاویر

حرکت غیرمنتظره پسر خانم مجری در برنامه زنده+تصاویر

حرکت غیرمنتظره پسر خانم مجری در برنامه زنده+تصاویر

حرکت غیرمنتظره پسر خانم مجری در برنامه زنده+تصاویر

حرکت غیرمنتظره پسر خانم مجری در برنامه زنده+تصاویر

حرکت غیرمنتظره پسر خانم مجری در برنامه زنده+تصاویر

پیوست :

باشگاه خبرنگاران جوان